EGUANAฟ้าประทาน View my profile

Stayin'Alive: Sherlock BBC Fiction

posted on 31 Oct 2012 22:12 by eguana
 
 
ฟิค SHERLOCK BBC ค่ะ
 
ภาคแรก 13 ตอนจบ

ตอนที่ 1 :  ความยินดีในการมีชีวิต
ตอนที่ 13 (จบภาค) : บทสุดท้าย
 
+++++++++++++++++++++++
 
เอนทรี่พิเศษ

พิเศษ 1 : คั่นเรื่อง
พิเศษ 2 : มอริอาตี้มาเยือน มีการถกกันเรื่องคาแรคเตอร์ที่ช่องคอมเมนท์ (ยาวมาก เพื่อใครสนใจค่ะ ฮา)
พิเศษ 3 : รีวิวหนัง Chasing Cotard หนังสั้นของAndrew Scott นักแสดงมอริอาตี้
 
+++++++++++++++++++++++
 
 
ภาค 2 (ยังไม่จบ)
 
 
To be continued