EGUANAฟ้าประทาน View my profile

[Onepiece]Trafalgar Law

posted on 19 Dec 2014 01:08 by eguana
รวมเอนทรี่ Onepiece เกี่ยวกับตัวละครที่เราชอบ
Trafalgar D Water Law -- shipโดฟลามิงโก้และลูฟี่ค่ะ
 
ปล. กิ้งก่าตามอ่านสแกนออนไลน์ ระวังการสปอยล์นะคะ